Μαγειρικεσ εστιεσ

Διαδικασίες αποκατάστασης ορισμένων εστιών

Ο Όμιλος Candy Hoover δίνει προσοχή στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της και η ικανοποίηση των πελατών είναι ο κύριος στόχος μας. Για αυτό τον λόγο θεωρούμε απαραίτητη, μετά από ενδελεχείς ελέγχους, μια επαλήθευση σωστής λειτουργικότητας ενός εξαρτήματος των μαγειρικών εστιών που παράχθηκε από 01 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Κατασκευαστής και μέρος κατασκευής

USINE de Rosieres, Γαλλία εργοστάσιο του ομίλου Candy

Κίνδυνος

Υπάρχει κίνδυνος πιθανής διαρροής αερίου σε ορισμένες ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης αερίου: αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάφλεξη.

Διαδικασία

Ελέγξτε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας για να γνωρίζετε αν χρειάζεται επαλήθευση. Για να γνωρίζετε αν το προϊόν σας εμπίπτει στον κατάλογο των ενδιαφερόμενων συσκευών, συμβουλευτείτε τον ακόλουθο κατάλογο:

 
    Numero di matricola
Modello Codice prodotto  dal al
PV640SN 33800200 10140346 10372565
PV 640 SX 33800201 10220161 10370765
PV750SN 33800206 10112466 10340685
PV 750 SX 33800207 10100157 10340680
PSP 640 GRAFITE 33800217 10290001 10290050
PSP640AQUA 33800218 10170041 10190120
PSP 750 GRAFITE 33800219 10180041 10290115
PSP 750 AQUA 33800220 10160121 10170210
PSP640ZEN 33800464 10180041 10180080
PSP 750 ZEN 33800465 10160041 10290136